home   beskrivelse   beliggenhed   priser   i omraadet   
   
 Faelleslokale
 
 Voerelser

Opholdsrum/spisestue